škôlka

Pred tým ako deti začnú chodiť do školy môžu navštevovať škôlku.