Kontakt

Základná škola s materskou školou v Kalinove
SNP 158/ 20
985 01 Kalinovo

IČO: 35991372
DIČ: 2021472915

riaditeľ:
0903 740 208
riaditel@zskalinovo.sk

sekretariát:
047 / 43 90 323
sekretariat@zskalinovo.sk

školská jedáleň:
0907 809 184

materská škola:
047 / 43 90 228