OZNAM

Riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo upozorňuje rodičov detí MŠ a žiakov ZŠ na povinnosť priniesť pri nástupe do školy 1.júna 2020 Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa podpísané zákonným zástupcom, nie rodinným príslušníkom. V prípade nesplnenia tejto podmienky nebude možné prijať dieťa v ten deň do pokračovanie …