Ďalší výrazný úspech našich strelcov.

Majstrovstvá Banskobystrického kraja žiakov ZŠ a OG v streľbe zo vzduchových zbraní pre rok 2024 sa uskutočnili v piatok 9. februára v Brezne.  Priniesli ešte výraznejšiu dominanciu žiačok  ZŠ s MŠ Kalinovo ako v minulých rokoch. Najhodnotnejší výkon dosiahla v kategórii starších žiačok Lenka Lörinčíková, pokračovanie …

Výsledky školského a okresného kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Sériu predmetových olympiád sme v školskom roku 2023/2024 zahájili dňa 17. októbra, kedy bolo zrealizované školské kolo olympiády zo SJL.   Cieľom tejto súťaže je upevňovať a rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v slovenskom jazyku, zároveň zvýšiť ich záujem o štúdium materinského jazyka a literatúry. Úspešnými pokračovanie …

HASIČI

V spolupráci s Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru z Lučenca  sa štvrtáci stretli s p. Gordošovou v II. polroku celkom  trikrát. Na prvom stretnutí sa dozvedeli, čo to požiar je  a oboznámili sa s ochrannými pomôckami požiarnikov, ktoré si všetci vyskúšali. Pri druhom stretnutí rozoberali zásahovú činnosť pokračovanie …