Sme okresní šampióni v učení cudzích jazykov!

Začiatkom novembra nás potešila skvelá správa – naša trieda  8.A získala prvé miesto v okresnom kole súťaže Jazykový WocaBee šampionát 2022!V úvodnom kole celoslovenského šampionátu dosiahli naši žiaci skvelý výsledok – denný priemer až   823 bodov (tzv. WocaPoints) na jedného žiaka.Pre lepšiu predstavu – jedna správna odpoveď pokračovanie …

GEG exkurzia

Vyhodnotenie geografickej exkurzie v planetáriu v Žiari nad Hronom Vo štvrtok, 20. októbra 2022 sa  žiaci 4.a 5. a 6.ročníka zúčastnili exkurzie v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom pod vedením  p. uč. Gálika a p. uč. Halásovej. PLANETÁRIUM Exkurzia pozostávala z audiovizuálneho pokračovanie …

XXV. ročník celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy

XXV. ročník celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Žiačka Martina Babicová z 8. A triedy úspešne reprezentovala našu ZŠ s MŠ Kalinovo na celoslovenskej súťaži v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Finále súťaže sa konalo dňa 19. októbra 2022 v priestoroch pokračovanie …

Výsledky celoslovenského testovania T5 žiakov ZŠ s MŠ Kalinovo vysoko nad celoslovenským priemerom

Testovanie 5 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra sa uskutočnilo dňa 18. mája 2022. Naši piataci ho absolvovali po dôkladnej, systematickej a svedomitej príprave. Testy z obidvoch predmetov obsahovali rovnako 30 úloh, tie boli zostavené v súlade s obsahom vzdelávania a výkonovým štandardom pre 1. – 5. ročník pokračovanie …

Englishstar.

V mesiaci máj sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Englishstar. Do 8. ročníka sa zapojilo 545 škôl. Z našej školy súťažilo 46 žiakov v 7 kategóriách (každý ročník má svoju vlastnú kategóriu).Najlepšie výsledky dosiahli:  100% – Martin Gucký 8.A 99% – pokračovanie …

VIA HISTORICA – divadlo

Žiaci našej školy  strávili v utorok 5. vyučovaciu hodinu  zábavným dejepisom v podaní členov divadla „Viahistorica“. Skúsení herci nás  vtipnými dialógmi a zaujímavosťami  previedli históriou – od Samovej ríše až po Jurka Jánošíka. Najmenším ukázali, čo možno zatiaľ netušili a nám starším, čo by pokračovanie …