Finančná gramotnosť

Do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze sa v školskom roku 2018/2019 zapojili žiaci 9. ročníka. Hlavným cieľom vzdelávacieho programu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.  Žiaci získali informácie a najnovšie poznatky z oblasti finančnej gramotnosti, kompetencie a zručnosti,  ako pokračovanie …

Meteorologický balón

Na posledných hodinách fyziky pracovali žiaci 6. ročníka na projekte výroby modelu meteorologického balóna. Okrem výroby originálnych modelov sa žiaci oboznámili aj s využitím meteorologických balónov v praxi, popísali zloženie a princíp fungovania týchto balónov. Projekty ukončili peknými skupinovými prezentáciami.

Príroda okolo nás

Vo štvrtok 6. júna sa v mestkom parku v Rimavskej Sobote konala enviromentálna súťaž Príroda okolo nás, ktorú organizovala správa CHKO Cerová Vrchovina. Trojčlenné družstvá si preverili vedomosti s ochrany prírody, drevín, rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa na území Cerovej pokračovanie …