Výsledky školského a okresného kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Sériu predmetových olympiád sme v školskom roku 2023/2024 zahájili dňa 17. októbra, kedy bolo zrealizované školské kolo olympiády zo SJL.   Cieľom tejto súťaže je upevňovať a rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v slovenskom jazyku, zároveň zvýšiť ich záujem o štúdium materinského jazyka a literatúry. Úspešnými pokračovanie …

Okresné kolo 69. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

– úspechy našich žiakov OK HK sa uskutočnilo dňa 24. februára 2023 v priestoroch Kultúrneho domu v Poltári. Z našej ZŠ sa ho zúčastnili deviati víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách. Svojimi výkonmi potvrdili kvalitnú prípravu aj na tejto úrovni súťaže. Ocenenia získali siedmi pokračovanie …

XXV. ročník celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy

XXV. ročník celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Žiačka Martina Babicová z 8. A triedy úspešne reprezentovala našu ZŠ s MŠ Kalinovo na celoslovenskej súťaži v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Finále súťaže sa konalo dňa 19. októbra 2022 v priestoroch pokračovanie …