Výsledky školského a okresného kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Sériu predmetových olympiád sme v školskom roku 2023/2024 zahájili dňa 17. októbra, kedy bolo zrealizované školské kolo olympiády zo SJL.  

Cieľom tejto súťaže je upevňovať a rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v slovenskom jazyku, zároveň zvýšiť ich záujem o štúdium materinského jazyka a literatúry. Úspešnými riešiteľkami boli:

D. Urbašíková – 50 bodov, M. Babicová – 50 bodov, L. Lörinčíková – 49 bodov,  A. M. Kurišová – 48 bodov, C. Vengrínová – 47 bodov, V. Kušnieriková – 43 bodov, M. Hroncová – 42 bodov.

Do školského kola sa zapojili aj žiačky Mia Lörinčíková, V. Svoreňová, V. Matúšková, D. Demeová, no zo zdravotných dôvodov neabsolvovali jeho 2. a 3. časť.

Do okresného kola,  organizovala ho ZŠ Školská 3, Poltár, postúpila po dôkladnej príprave D. Urbašíková z 9. A triedy (pri rovnosti bodov s Martinou Babicovou rozhodol lepší výsledok testovej časti). Dorka ukázala svoje kvality a jednoznačne zvíťazila nad súťažiacimi, ktorí reprezentovali základné školy okresu Poltár. Prajeme jej veľa šťastia a úspechov v krajskom kole!

Žiačky deviateho ročníka