Chvíle, ktorými sa neplytvá

Výchovno-vzdelávací projekt o uvedomelej spotrebe potravín a solidarite Zdravie našej planéty a celého ľudstva závisí aj od zníženia plytvania potravinami. Aj napriek klesajúcemu trendu ostáva ešte veľa práce, aby si všetci – a najmä nové generácie – uvedomili spoločenskú a environmentálnu hodnotu potravín a dôležitosť toho, aby sa pokračovanie …

Finančná gramotnosť

Do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze sa v školskom roku 2018/2019 zapojili žiaci 9. ročníka. Hlavným cieľom vzdelávacieho programu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.  Žiaci získali informácie a najnovšie poznatky z oblasti finančnej gramotnosti, kompetencie a zručnosti,  ako pokračovanie …