Chvíle, ktorými sa neplytvá

Výchovno-vzdelávací projekt o uvedomelej spotrebe potravín a solidarite Zdravie našej planéty a celého ľudstva závisí aj od zníženia plytvania potravinami. Aj napriek klesajúcemu trendu ostáva ešte veľa práce, aby si všetci – a najmä nové generácie – uvedomili spoločenskú a environmentálnu hodnotu potravín a dôležitosť toho, aby sa pokračovanie …