22. október 2021

Tak ako po iné roky aj v tomto školskom roku sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Naplánovali sme rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na prácu s knihou. Čítali sme na hodinách aj počas prestávok, prebehla súťaž o naj… knihu – najstaršiu, najmenšiu, pokračovanie …