Prebehol zápis do 1. ročníka

8. a 9. apríla 2022 predviedlo svoje zručnosti 28 detí, ktoré sa zúčastnili zápisu. Pracovali s pracovným listom, kde vypracovávali primerané cvičenia a kreslili postavu. Formou rozhovoru, manipuláciou s pomôckami a prezeraním knihy a obrázkov odpovedali na otázky a preukazovali svoje vedomosti a zručnosti. Samostatne zaspievali pesničku alebo zarecitovali básničku. Za odvahu, šikovnosť a múdrosť  preukázanú na zápise dostali Pamätný list, sladkú odmenu (lentilkového zajka) a sovičku –  darček, ktorý im pripravili žiaci zo školského klubu v našej škole.

Budúcim prváčikom želáme, aby ich posledné dni v škôlke boli naplnené radosťou a príjemným očakávaním nového dobrodružstva, ktoré ich čaká v škole. Veríme, že v septembri 2022 sa z nich stanú usilovní žiaci.

Budúci prváci, veľmi sa na Vás tešíme!