HASIČI

V spolupráci s Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru z Lučenca  sa štvrtáci stretli s p. Gordošovou v II. polroku celkom  trikrát. Na prvom stretnutí sa dozvedeli, čo to požiar je  a oboznámili sa s ochrannými pomôckami požiarnikov, ktoré si všetci vyskúšali. Pri druhom stretnutí rozoberali zásahovú činnosť pokračovanie …

Výlet žiakov 1.A, 1.B a 2.A triedy v Banskej Bystrici

V utorok 27.júna 2023 sme odchádzali skoro ráno na dlhoočakávaný školský výlet. Ujo šofér Janko Mičoda nás bezpečne odviezol až pred Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, aby sme si o 9:00 hod. pozreli   pôvodnú hru napísanú  pre toto divadlo poľskou autorkou Martou pokračovanie …

Chvíle, ktorými sa neplytvá

Výchovno-vzdelávací projekt o uvedomelej spotrebe potravín a solidarite Zdravie našej planéty a celého ľudstva závisí aj od zníženia plytvania potravinami. Aj napriek klesajúcemu trendu ostáva ešte veľa práce, aby si všetci – a najmä nové generácie – uvedomili spoločenskú a environmentálnu hodnotu potravín a dôležitosť toho, aby sa pokračovanie …