DARUJTE ŠKOLE 2 %

Vážení rodičia a priatelia školy,

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z Vašich daní našej škole. Touto cestou získané finančné prostriedky budú slúžiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie vybavenia ZŠ.  Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Za pomoc všetkým zo srdca ďakujeme!