Zápis detí do materskej školy

Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí majú záujem o zaškolenie svojho dieťaťa v MŠ v Kalinove v školskom roku 2024/2025, že

zápis do MŠ bude prebiehať od 01. 05. do 15. 05. 2024.

Žiadosť musí byť potvrdená detským pediatrom s vyjadrením o očkovaniach dieťaťa  a podpísaná obidvomi rodičmi, bez toho je žiadosť neplatná.

Najskorší dátum podania žiadosti bude 01. 05. 2024, posledný 15. 05. 2024.

Žiadosti po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať.