Oznam pre rodičov

Dotazník zisťovania záujmu o dobrovoľné samotestovanie žiakov 01.09.2021 Vážení rodičia, dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na „ŠKOLSKÝ SEMAFOR“ pre  školský rok 2021/2022, ktorý je zverejnený na stránke MŠVVŠ SR https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ Školský semafor ponúka v priebehu školského roka možnosť využívať: dobrovoľné pokračovanie …