História

  • 1660 – 1.ev.ľudová škola, ktorá vznikla zásluhou ev. farára Michala Gótšu. Prvý učiteľ – rektor – sa volal Ján Kalinka (Kalínius) z Kyjatíc (12 žiakov)
  • 17.storočie – existencia šľachtickej školy na úrovni nižších gymnázií, ktorú financoval vtedajší kalinovský zemepán Pavol Batta.
    V rokoch 1694 – 1695 chodil tu do triedy gramatistov významný vedec 18.storočia Matej Bel – Funtík z Očovej
  • 1824 – postavená nová budova ev.ľudovej školy (100 žiakov)
  • 1871 – odovzdaná do užívania škola v Hrabova (časť obce za Ipľom) – 75 žiakov
  • 1909 – odovzdaná do užívania štátna ľudová škola s piatimi triedami. Dodnes sa v nej vyučuje – tzv. stará škola
  • 1960 – nová desaťtriedna jednoposchodová budova. Dodnes sa jej hovorí „nová škola“, ( v r.1961 – 464 žiakov)
  • 2005 – rekonštrukcia strechy na „novej škole“
  • 2009 – výmena okien za plastové okná, rekonštrukcia fasády (zateplenie a maľovanie) „novej školy“