Jarné upratovanie

V utorok 23.4. sme so žiakmi šiesteho ročníka zapojili do výzvy vyhlásenej organizáciou EWOBOX pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla. Zobrali sme si rukavice, vrecia a štipce na zbieranie odpadu a pustili sme sa zbierania odpadkov v okolí našej školy, obecných parkov a športového areálu. Práca nám išla od ruky a aj my sme malou mierou prispeli k skrášleniu prostredia v ktorom sa každodenne pohybujeme. Okrem tejto aktivity sme si Deň Zeme pripomenuli aj zapojením sa do výtvarnej súťaže na tému : “ Teplo môjho domova.“