Personálne obsadenie

Učiteľky:

Bartošová Helena
Kasáčová Emília
Ing. Šárkanová Zuzana
Kapcová Darina
Guzmová Milada
Katreniaková Katarína

Nepedagogickí zamestnanci:

školníčka a upratovačka:
Ferancová Mária