Personálne obsadenie

Učiteľky:

Bartošová Helena – zástupkyňa RŠ pre MŠ
Bc. Veronika Pretáková
Ing. Šárkanová Zuzana
Melicherová Katarína
Guzmová Milada
Katreniaková Katarína

Nepedagogickí zamestnanci:

školníčka a upratovačka:
Ferancová Mária