Personálne obsadenie

Vedenie školy:

riaditeľ školy: Mgr. Melo Vladimír
zástupkyňa školy pre ZŠ: PaedDr. Jackuliaková Jarmila
zástupkyňa školy pre MŠ: Bartošová Helena

Učiteľský zbor:


Mgr. Demjanovičová Zuzana učiteľka primárne vzdelávanie
Mgr. Fáberová Janka učiteľka primárne vzdelávanie
Ing. Filipiak Zoltán učiteľ nižšie stredné vzdelávanie, výchovný poradca
PaedDr. Gálik Radomír učiteľ nižšie stredné vzdelávanie
Mgr. Alena Halásová asistent učiteľa
Mgr. Havranová Alena učiteľka nižšie stredné vzdelávanie
PaedDr. Jackuliaková Jarmila učiteľka nižšie stredné vzdelávanie
Mgr. Borošová Jana učiteľka primárne vzdelávanie
Mgr. Karáseková Judita učiteľka nižšie stredné vzdelávanie
Mgr. Melo Vladimír učiteľ nižšie stredné vzdelávanie
Mgr. Paučová Katarína učiteľka nižšie stredné vzdelávanie
Mgr. Petrócziová Marianna učiteľka nižšie stredné vzdelávanie
Mgr. Pivková Anna učiteľka primárne vzdelávanie
Mgr. Šoltés Ondrej učiteľ náboženská výchova
Mgr. Šuľajová Kamila učiteľka nižšie stredné vzdelávanie
Mgr. Tomišová Elena učiteľka primárne vzdelávanie

Mgr. Andrea Svorčíková učiteľka nižšie stredné vzdelávanie

Mgr. Halásová Alena pedagogický asistent

Mgr. Martina Svorčíková pedagogický asistent

Vychovávateľky ŠKD:

Bc.Gombalová Andrea
Mgr. Jurigová Aneta
Bc. Malčeková Soňa

Nepedagogickí zamestnanci:

školský psychológ:
PhDr. Hundža Alexander

ekonomické pracovníčky:
Mičodová Zdenka
Matušková Dana

upratovačky:
Sanislová Ružena
Marcineková Jana

školník:

Fajčík Dušan