Okresné kolo biologickej olympiády

Už druhýkrát po sebe sme na našej škole zorganizovali okresné kolo biologickej olympiády kategórie E. Celkovo 14 žiakov z piatich základných škôl súťažilo v troch odboroch – geológia, botanika a zoológia. Po dve žiačky našej školy súťažilo v odbore botanika a zoológia. V botanike obsadili Dorota Urbašíková 1. miesto a Mia Lőrinčíková 2. miesto. Obidve žiačky postúpili na krajské kolo do Banskej Bystrice. V zoológii obsadila Miroslava Hroncová 2. miesto a Martina Babicová 3. miesto. Na krajské kolo postúpila Miroslava Hroncová.

Výsledková listina botanika: 1. Dorota Urbašíková ZŠ s MŠ Kalinovo 125b.

2. Mia Lőrinčíkova ZŠ s MŠ Kalinovo 119b.

3. Alžbeta Gajdošová ZŠ Málinec 93b.

Výsledková listina zoológia: 1. Tamara Rončáková ZŠ Slobody Poltár 132b.

2. Miroslava Hroncová ZŠ s MŠ Kalinovo 126b.

3. Martina Babicová ZŠ s MŠ Kalinovo 114b.

Výsledková listina geológia: 1. Timoteus Ančo ZŠ Školská Poltár 93b.

2. Milan Banga ZŠ Školská Poltár 76b.