Riaditeľské voľno – T5

Základná škola s materskou školou SNP 158/20, 985 01 Kalinovo Číslo rozhodnutia :  ZS-004 /2022                                                                        Dátum :   13.05.2022                                                                                                                                               Miesto :  Kalinovo Udelenie riaditeľského voľna – oznámenie Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. pokračovanie …

2 %

Vážení rodičia a priatelia školy, obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste využili možnosť a poukázali našej škole 2 (3)% z Vašich daní. Touto cestou získané finančné prostriedky budú slúžiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie vybavenia ZŠ.  Využite pokračovanie …