NOVÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA A ROZDELENIE OKRESOV PODĽA COVID AUTOMATU OD 15. MARCA 2021

Od pondelka 15.03.2021 je okres Poltár  opäť v III. pásme ohrozenia. Prevádzka materskej  školy a vzdelávanie žiakov 1.stupňa základnej školy pokračuje prezenčne. Podmienkou vstupu detí  do materskej školy a žiakov do školy je čestné prehlásenie aspoň jedného z rodičov, že absolvoval test s negatívnym výsledkom, pokračovanie …