Album 2019 / 2020

Fotogalérie v ktorých sú zachytené aktivity v školskom roku 2019 / 2020.

Začiatok šk.roka

Vydrovo

Dopravné ihrisko 2019

jesenná exkurzia

Terakotová armáda

Beseda a záložky

MO cezpoľný 2019

Vybíjaná 2019

Divadlo 2019

GEG exkurzia

plavecký

Mikuláš 2019

Basketbal

LK 2020

Karneval