História

  • 1910 – pri štátnej ľudovej škole bola zriadená prvá detská opatrovňa. Opatrovateľkou v nej bola diplomovaná opatrovateľka Helena Miháliková. Zariadenie zrušili v r.1921. Po oslobodení sídlila MŠ v budove obecného úradu.
  • 1976 – dostavaná budova MŠ, v ktorej sa vyučuje v pekných priestoroch dodnes.