Triedy

Zoznam tried školy v šk. roku 2019/2020:
Trieda:Triedny učiteľPočet žiakov: 
1.AMgr. Elena Tomišová14rozvrh
2.AMgr. Zuzana Demjanovičová17rozvrh
3.AMgr. Janka Fáberová16rozvrh
4.AMgr. Anna Pivková25rozvrh
5.AMgr. Marianna Petrócziová19rozvrh
6.AMgr. Alena Havranová14rozvrh
6.BPaedDr. Radomír Gálik15rozvrh
7.AMgr. Katarína Paučová24rozvrh
8.AMgr. Kamila Šuľajová25rozvrh
 9.AMgr. Judita Karáseková 23rozvrh
ŠKD – 1. oddelenieBc. Andrea Gombalová23
ŠKD – 2. oddelenieBc. Soňa Malčeková25