Triedy

Zoznam tried školy v šk. roku 2023/2024:
Trieda:Triedny učiteľPočet žiakov:
1.AMgr. Zuzana Demjanovičová18
2.AMgr. Janka Fáberová13
2.BMgr. Jana Borošová12
3.AMgr. Anna Pivková22
4.AMgr. Elena Tomišová14
5.AMgr. Katarína Paučová24
6.AMgr. Kamila Šuľajová14
7.AMgr. Judita Karáseková27
8.AMgr. Marianna Petrócziová18
9.AMgr. Alena Havranová 15
 9.BPaedDr. Radomír Gálik15
ŠKD – 1. oddelenieMgr. Aneta Jurigová
ŠKD – 2. oddelenieBc. Andrea Gombalová
ŠKD – 3. oddelenieBc. Soňa Malčeková