Triedy

Zoznam tried školy v šk. roku 2019/2020:
Trieda:Triedny učiteľPočet žiakov: 
1.AMgr. Anna Pivková22rozvrh
2.AMgr. Elena Tomišová13rozvrh
3.AMgr. Zuzana Demjanovičová19rozvrh
4.AMgr. Janka Fáberová17rozvrh
5.AMgr. Judita Karáseková28rozvrh
6.AMgr. Marianna Petrócziová19rozvrh
7.AMgr. Alena Havranová15rozvrh
7.BPaedDr. Radomír Gálik15rozvrh
8.AMgr. Katarína Paučová24rozvrh
 9.AMgr. Kamila Šuľajová 25rozvrh
ŠKD – 1. oddelenieBc. Andrea Gombalová23
ŠKD – 2. oddelenieBc. Soňa Malčeková25