Triedy

Zoznam tried školy v šk. roku 2022/2023:
Trieda:Triedny učiteľPočet žiakov: 
1.AMgr. Janka Fáberová13rozvrh
1.BMgr. Jana Borošová12rozvrh
2.AMgr. Anna Pivková23rozvrh
3.AMgr. Elena Tomišová13rozvrh
4.AMgr. Zuzana Demjanovičová19rozvrh
5.AMgr. Kamila Šuľajová17rozvrh
6.AMgr. Judita Karáseková28rozvrh
7.AMgr. Marianna Petrócziová19rozvrh
8.AMgr. Alena Havranová15rozvrh
8.BPaedDr. Radomír Gálik 15rozvrh
 9.AMgr. Katarína Paučová22
ŠKD – 1. oddelenieKatarína Melicherová
ŠKD – 2. oddelenieBc. Soňa Malčeková
ŠKD – 3. oddelenieMgr. Aneta Jurigová