Triedy

Zoznam tried školy v šk. roku 2018/2019:
Trieda:Triedny učiteľPočet žiakov: 
1.AMgr. Janka Fáberová13rozvrh
2.AMgr. Anna Pivková22rozvrh
3.AMgr. Elena Tomišová17rozvrh
4.AMgr. Zuzana Demjanovičová22rozvrh
5.AMgr. Katarína Paučová23rozvrh
6.AMgr. Kamila Šuľajová26rozvrh
7.AMgr. Judita Karáseková23rozvrh
8.AMgr. Marianna Petrócziová24rozvrh
9.APaedDr. Radomír Gálik23rozvrh
   
ŠKD – 1. oddelenieBc. Andrea Gombalová24
ŠKD – 2. oddelenieBc. Soňa Malčeková24