Triedy

Zoznam tried školy v šk. roku 2019/2020:
Trieda:Triedny učiteľPočet žiakov: 
1.AMgr. Zuzana Demjanovičová17rozvrh
2.AMgr. Janka Fáberová16rozvrh
3.AMgr. Anna Pivková24rozvrh
4.AMgr. Elena Tomišová18rozvrh
5.AMgr. Alena Havranová15rozvrh
5.BPaedDr. Radomír Gálik15rozvrh
6.AMgr. Katarína Paučová24rozvrh
7.AMgr. Kamila Šuľajová25rozvrh
8.AMgr. Judita Karáseková24rozvrh
 9.A Mgr. Marianna Petrócziová 24rozvrh
ŠKD – 1. oddelenieBc. Andrea Gombalová23
ŠKD – 2. oddelenieBc. Soňa Malčeková25