Otvorenie školského roku 2023/2024 v ZUŠ

ZUŠ Poltár el. trieda v Kalinove otvára šk. rok 2023/2024 nasledovne:

04. 09. 2023 (pondelok) od 09:00 hod.  – žiaci p. uč. Mgr. A. Jamborovej, Mgr. N. Gazíkovej a Mgr. A. Svorčíkovej

05.09. 2023 (utorok) od 11:00 hod. – Bc. M. Račková – výtvarný odbor

05.09.2023 (utorok) od 11:00 hod. – Mgr. art. Gabriela Pappová – žiaci speváckej triedy

2. kolo prijímacích pohovorov bude trvať od 04. 09. – 14. 09. 2023. Záujemci o klavír, keyboard sa hlásia u p. uč. Jamborovej, Svorčíkovej, spev – u p. uč. Gabriely Pappovej, výtvarný odbor u p. uč. Gazíkovej a p. uč. Račkovej.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková, DiS.art. riaditeľka  Základná umelecká škola