ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľ ZŠ s MŠ v Kalinove oznamuje všetkým rodičom, že zápis do MŠ sa uskutoční v dňoch

02. 05. – 12. 05. 2023.

Záujemcovia si môžu v týchto dňoch prísť pre žiadosti priamo do MŠ, kde si ju vyzdvihnú u p. Bartošovej alebo Pretákovej. Tiež si ju môžu nájsť na stránke školy.

Upozorňujeme rodičov, že žiadosti nie sú platné bez podpisov obidvoch rodičov a bez vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast.