OK biologickej olympiády

13. apríla zorganizovala naša škola okresné kolo biologickej olympiády kategórie E v odboroch botanika a zoológia. V odbore botanika obsadila Dorota Urbašíková 1. miesto a Mia Lorinčíková 2. miesto. Obidve žiačky postúpili na krajské kolo. V odbore zoológia obsadila Miroslava Hroncová 2. miesto a tiež postúpila na krajské kolo. Krajské kolo sa uskutoční v Banskej Bystrici 16. mája.