Okresné kolo geografickej olympiády

Veľmi náročné úlohy čakali na účastníkov okresného kola geografickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 31. marca 2023 v ZŠ Slobody Poltár. Z takmer tridsiatky zúčastnených žiakov boli iba piati úspešní riešitelia, z toho dvaja z našej školy – Mia Lőrinčíková a Dorota Urbašíková.

V kategórii žiakov piateho ročníka skončil Martin Lörinčík na prvom mieste. Medzi žiakmi 6.-7. ročníka sa umiestnila na prvom mieste Viktória Fajčíková, na treťom mieste Peter Illéš. Mia Lőrinčíková obsadila v kategórii žiakov 8.-9. ročníka tretie miesto a postúpila na krajské kolo geografickej olympiády.