Global Money Week 2023: týždeň finančnej gramotnosti

Celosvetovú kampaň Global Money Week, ktorá už jedenástykrát pripomína dôležitosť finančného vzdelávania, koordinovala na Slovensku Národná banka Slovenska. V týždni od 20. do 26. marca 2023 sa aj na našej škole organizovali rôzne vzdelávacie aktivity pre žiakov, ktorých spoločným cieľom bolo zvýšiť povedomie o finančnej gramotnosti.