Deň Zeme

Aj v našej škole sme si 22. apríla rôznymi aktivitami pripomenuli Deň Zeme. Žiaci rôznych ročníkov vytvárali výtvarné práce, písali odkazy pre našu Zem, pracovali s pracovnými listami, zahrali sa rôzne ekohry, pozerali filmy zamerané na recykláciu odpadov, pracovali s programom Enwin, navštívili chránený areál Hrabovo, kde si pozreli kvitnúcu Korunkovku strakatú. Žiaci siedmeho ročníka vyzbierali odpadky v obecnom parku a na lúkach popri rieke Ipeľ. Zo všetkých aktivít si žiaci vytvorili nástenku na chodbe školy.

Nástenka ku Dňu Zeme
Prechádzka ku Korunkovke strakatej
Zbieranie odpadkov v parku
Práca s pracovnými listami
Program Enwin