Zápis do MŠ

OZNAMUJEME VŠETKÝM RODIČOM, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM O PRIJATIE SVOJHO DIEŤAŤA

 DO MŠ V KALINOVE PRE NASLEDUJÚCI ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023,

 ŽE ZÁPIS BUDE PREBIEHAŤ od 02. 05. do 13. 05. 2022.

FORMULÁR ŽIADOSTI JE UVEREJNENÝ NA STRÁNKE ZŠ,

 ALEBO SI HO MÔŽETE VYZDVIHNÚŤ PRIAMO V MŠ.

UPOZORŇUJEME, ŽE ŽIADOSTI MUSIA BYŤ PODPÍSANÉ OBIDVOMI RODIČMI A POTVRDENÉ OD VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DETI A DORAST.

INAK NEBUDÚ MÔCŤ BYŤ AKCEPTOVANÉ.

ZÁROVEŇ ŽIADAME RODIČOV,

 ŽE AK BUDE ICH DIEŤA NA ZÁKLADE ŽIADOSTI PRIJATÉ

 DO NIEKTOREJ INEJ MATERSKEJ ŠKOLY,

 ABY O TOM UPOVEDOMILI VŠETKY OSTATNÉ MATERSKÉ ŠKOLY,

 DO KTORÝCH TIEŽ PODALI ŽIADOSŤ O PRIJATIE SVOJHO DIEŤAŤA.