Škola v prírode – KRPÁČOVO

25. – 29. apríla 2022 tretiaci a štvrtáci absolvovali školu v prírode. Pani učiteľky s pánom riaditeľom vybrali pre nich krásne miesto v prostredí Nízkych Tatier. Po rozlúčke s rodičmi autobusom vyrazili na cestu. Boli veľmi zvedaví, čo všetko ich tam čaká.

V horách veselo bolo, slnko sa usmievalo, len v stredu trochu pršalo. Nevadí. Žiaci nestihli veľmi ani vnímať počasie, lebo po vyučovaní boli zaujatí činnosťami a skvelým programom, ktorý im pripravili animátori. Bola to skupinka zábavných ľudí, ktorí pre nich vymysleli rôzne hry, súťaže, kvízy, diskotéku,…Tety kuchárky varili veľmi chutné jedlá.

Päť dní ubehlo ako voda a prišiel deň odchodu. Cestou domov absolvovali žiaci, p. učiteľky a p. vychovávateľka aj výlet do Bystrianskej jaskyne.

I keď sa už všetci tešili na rodičov a súrodencov, bolo im smutno, že škola v prírode končí. Domov sa vrátili trošku unavení, spokojní, oddýchnutí a plní nových zážitkov. Škola v prírode je proste super!

Za bezpečnú jazdu patrí veľké poďakovanie p. J. Jackuliakovi a p. J. Mičodovi.

Fotky zo ŠvP: