Chvíle, ktorými sa neplytvá

Výchovno-vzdelávací projekt o uvedomelej spotrebe potravín a solidarite

Zdravie našej planéty a celého ľudstva závisí aj od zníženia plytvania potravinami. Aj napriek klesajúcemu trendu ostáva ešte veľa práce, aby si všetci – a najmä nové generácie – uvedomili spoločenskú a environmentálnu hodnotu potravín a dôležitosť toho, aby sa nevyhadzovali. Do vzdelávacieho projektu, ktorý učí o uvedomelej a udržateľnej spotrebe potravín, sa tento školský rok zapojí aj naša škola.

Chvíle, ktorými sa neplytvá je vzdelávací projekt určený pre deti, ich rodiny a učiteľov, v ktorom sa dozvedia, aké dôležité je prikladať potravinám tú správnu hodnotu. Nová edícia projektu Chvíle, ktorými sa neplytvá sa zameriava na potravinový dodávateľský reťazec, ktorým sa jedlo dostáva z polí na stôl, a zdôrazňuje niektoré systémové chyby spôsobujúce plytvanie potravinami a následne aj najlepšie postupy, ako plytvaniu predchádzať.

Viac na STRÁNKE TU