Plavecký výcvik.

V dňoch 11. až 14. marca sa žiaci našej školy zúčastnili plaveckého výcviku. Po covidovom období, bez možnosti plávania absolvovalo 36 žiakov šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základný plavecký výcvik. Uskutočnil sa v mestskej plavárni vo Zvolene, pod vedením plaveckých trénerov a inštruktorov plávania. Žiaci pracovali v skupinách, do ktorých boli zaradení podľa svojej výkonnosti. V posledný deň sa uskutočnilo preverenie plaveckých zručností prostredníctvom plávania na čas. Najlepší boli odmenení diplomom a sladkosťami, všetci žiaci dostali mokré vysvedčenie. Môžeme skonštatovať, že došlo k zlepšeniu ich techniky plávania a všetci žiaci, ktorí nevedeli plávať sa naučili.