FULLOVA RUŽA 2023

Celoslovenská súťaž v počítačovej grafike prebiehala v apríli a máji 2023.

Do 23.06.2023 do 24:00 hod. môžete rozhodnúť o udelení mimoriadnej FB ceny. Hlasujte, rozhoduje počet „páčikov“. 👍 Hlasujte na FB na stránke (za M. Miadokovú a T. Gábora): https://www.facebook.com/zsmaurerka

Zapojili sa do nej aj žiaci našej školy a na hodinách VYV a INF vytvorili množstvo prác na tému:  Vitajte u nás!

Odborná porota udelila spolu 55 ocenení. Z toho: 10 zlatých ruží (ZR), 12 strieborných ruží (SR), 9 bronzových ruží (BR) a 24 čestných uznaní (ČU).

Detská porota udelila spoločne 7 ocenení. Z toho: 6 zlatých ruží (ZR DP) a 1 striebornú ružu (SR DP).

Výsledky žiakov našej školy:

Kategória B – 1.stupeň ZŠ:

Čestné uznanie získali: Peter Matiaš KOSTOL;  Zojka Kurajská Vitajte vo farme!

Kategória C – 2.stupeň ZŠ:

Zlatú ružu detskej poroty získala: Martina Miadoková  Náš kostol

Striebornú ružu odbornej poroty získal:  Tomáš Gábor  Kostol

Čestné uznanie získali: Dominik Gondek  Iný pohľad na svet; Martina Miadoková  Náš kostol; Sofia Podhorcová  Príroda

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Výsledky sú zverejnené na stránke: https://www.fullovaruza.sk/