Oslavy M D D

V piatok 2. júna sa školský dvor v našej „starej škole“ premenil na miesto súťaženia a zábavy. Spoločne sme oslávili jeden z najobľúbenejších dní roka, sviatok venovaný všetkým deťom – MDD. Pestrý program  sa začal o 8:00 hod. zábavnými hrami a súťažami zmiešaných družstiev detí vytvorených z ročníkov 1.- 4. triedy našej ZŠ.  Všetkých potešila sladká odmena s džúsom a pekný darček na záver, ktorý si zaslúžil každý člen všetkých družstiev.  Jedno je však isté, najlepším darčekom bol pre všetkých spoločne prežitý čas.

Prajeme všetkým detičkám, nielen v tento Deň detí, ale po všetky dni, aby mali šťastné a spokojné detstvo

a aby boli milované a dostávali od svojich blízkych čo najviac lásky. Krásny a šťastný Deň detí!

Ďakujeme rodičom za sponzorovanie cien a občerstvenia  a pedag. pracovníkom za organizáciu a priebeh nezabudnuteľného dňa.

Bubnovanie v rytme srdca

Tohtoročný Medzinárodný deň detí sa v našej škole niesol v duchu hudby. Nemyslíme tým len diskotéku, počas ktorej sme sa s nadšením vlnili v rytme populárnych hitov. Máme na mysli skoré dopoludnie, ktoré strávili žiaci jednotlivých tried s hudobníkom Lukášom Konczom.

Lukáš sa pravidelne zúčastňuje rôznych bubnovačiek a workshopov na základných školách. Je zjavné, že perkusie (bubny – bongo, djembe, …) sú jeho životnou vášňou. Táto záľuba u neho nielen pretrváva, ale stále rastie a prostredníctvom bubnov nahliada do detských duší.

Hneď na úvod nám predstavil prinesené hudobné nástroje, porozprával nám o ich pôvode a spôsobe zhotovenia. Následne sme sa spolu s ním venovali základom rytmiky. Mali sme možnosť vyskúšať si niekoľko typov perkusií, aby sme si vedeli vybrať spomedzi nástrojov ten, ktorý nám najviac vyhovuje. Vysvetlil nám, že základný rytmus predstavuje rytmus srdca.

V rámci triedy sme začínali úplnými základmi bubnovania a postupne sme sledovali, ako nás Lukáš viedol k zosúladeniu v rytme, k upokojeniu mysle a napokon k výslednej melódii, ktorá z jednotlivcov triedy vytvorila jeden zohraný kolektív.

Týmto krátkym kurzom nám odovzdal základy rytmiky na rôznych perkusiách (djembe, bongo, doumbek, darbuka, cajon a pod.), ktoré sú ďalej univerzálne a širokospektrálne použiteľné v akejkoľvek hudobnej forme.

Ďakujeme za príjemné dopoludnie vyplnené hudbou!

                                                                                                D. Urbašíková, M. Lőrinčíková – 8.A

Pozrite si video:

Oslava MDD na 2.stupni ZŠ