Celoslovenská súťaž iBobor2022

Do 16. ročníka celoslovenskej súťaže iBobor sa zapojili aj žiaci našej školy. Prebiehala 7. – 11. novembra 2022 zúčastnilo sa jej 124 574 súťažiacich z 1 591 škôl.

Úspešní riešitelia z našej školy:

iBobor, kategória Drobec

MenoTriedaBodyPercentilUmiestnenie
Liana Matúšková3.A5287,651860.-3033.
Nela Töröková2.A5287,651860.-3033.
Ella Repková3.A4882,643113.- 4263.

iBobor, kategória Bobrík

MenoTriedaBodyPercentilUmiestnenie
Samuel Sabacký4.A6887,62921.-4014.
Jozef Šimon4.A6079,035357.-6786.

iBobor, kategória Benjamín

MenoTriedaBodyPercentilUmiestnenie
Caroline Vengrínová7.A59,9993,951545.-1673.
Michaela Šuľajová6.A53,3489,292944.-2964.
Tereza Vengrínová7.A51,9986,883520.-3629.

iBobor, kategória Kadet

MenoTriedaBodyPercentilUmiestnenie
Daniela Demeová8.B7295,64936.-975.
Anna Mária Kurišová8.B55,3372,696094.-6111.

Počty zapojených žiakov a percentá úspešných riešiteľov po kategóriách vidíte v grafike, kompletné výsledky nájdete na stránke http://ibobor.sk/vyhodnotenie2022.php a súťažiaci svoje výsledky spolu s vysvetleniami správnych riešení nájdu už nasledujúci týždeň v EduPage-i.