Medzinárodný deň školských knižníc

 „Hovorí sa, že na svete sú len dvaja stvoritelia – Boh a spisovateľ, tak nech nám nasledujúce chvíle aspoň trochu otvoria brány do svetov poznania a krajšej budúcnosti.“

Týmito slovami privítali žiaci Ing. Pavla Hlodáka v priestoroch obecnej a školskej knižnice na besede, ktorá sa konala dňa 27. októbra 2022. Zorganizovali sme ju pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

Ing. Pavol Hlodák žije v súčasnosti v Kalinove, skúmaniu a spracúvaniu historických prameňov o našej obci venuje nemálo času. Dôkazom toho sú knihy, ktoré o nej vydal. Len pred niekoľkými týždňami uzrelo svetlo sveta  najnovšie dielo – KALINOVO OBRAZOVÁ PAMÄTNICA s podtitulom Takí sme boli. Jeho autormi sú  Ing. Pavol Hlodák spolu s Júliusom Križánim (prispel fotografiami). Pavol Hlodák – spisovateľ, regionálny historik, vydavateľ – zasvätil svoj život aj tomu, aby história a tradície Kalinova nezanikli vo víre času.

 Jeho rozprávanie bolo nielen zaujímavé, ale najmä inšpiratívne. V srdciach prítomných poslucháčov sa v spomínaných chvíľach určite na chvíľu zrodila túžba  zapísať aspoň pár stránok vlastnými myšlienkami. Získali sme informácie o živote autora, o jeho štúdiách,  prvých knihách a tiež o tom, že byť spisovateľom sa možno na prvý pohľad zdá jednoduché, no v skutočnosti je to práca veľmi náročná. Vysvetlil nám, že za zrodom knihy nestojí len jej autor. Kniha je produktom spolupráce mnohých ľudí rôznych profesií.

Ďakujeme za podnetné stretnutie a už teraz sa tešíme na to ďalšie!

                                                                                                              Účastníci besedy