GEG exkurzia

Vyhodnotenie geografickej exkurzie v planetáriu v Žiari nad Hronom

Vo štvrtok, 20. októbra 2022 sa  žiaci 4.a 5. a 6.ročníka zúčastnili exkurzie v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom pod vedením  p. uč. Gálika a p. uč. Halásovej.

PLANETÁRIUM

Exkurzia pozostávala z audiovizuálneho  programu vo Hviezdnej sále – planetáriu, ktorá je momentálne najmodernejšia na Slovensku.  

Vo  filme sme sa dozvedeli o Slnku a jeho planétach, s dôrazom na vonkajšie planéty Slnečnej sústavy. Prostredníctvom medziplanetárnej sondy Voyager 2 sme sa dostali do blízkosti planét Jupiter, Saturn Urán a Neptún.

 Po premietaní videofilmu nasledovala prednáška odborného pracovníka s ukážkami na kupole.                                    Ukázal nám známe hviezdy, najznámejšie súhvezdia a ich názvy pochádzajúce z gréckej mytológie.

Najvzrušujúcejšie chvíle sme zažili, keď sme sa dostali do obežnej dráhy prstencov Saturna.

UFO SÁLA
Druhá časť nášho programu prebiehala asi 45 minútovým pobytom v UFO sále. Tu lektor žiakom interaktívnym spôsobom na trojrozmerných modeloch a prostredníctvom videoprojekcie vysvetlil detaily programu z planetária s dôrazom na vznik, vývoj a rozdelenie telies v slnečnej sústave, striedania dňa a noci, fázy mesiaca, kométy a iné.

Naši žiaci si vyslúžili veľkú pochvalu za pozornosť a vedomosti, ktorými sa preukázali.

Exkurzia sa vydarila a spestrili sme si ju aj krátkou návštevou nákupného centra Európy vo Zvolene.