XXV. ročník celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy

XXV. ročník celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy

Žiačka Martina Babicová z 8. A triedy úspešne reprezentovala našu ZŠ s MŠ Kalinovo na celoslovenskej súťaži v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Finále súťaže sa konalo dňa 19. októbra 2022 v priestoroch historickej radnice v Lučenci. Týmto podujatím si každoročne pripomíname pamiatku významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej  Timravy (narodená 2. 10. 1867 v Polichne – zomrela  27. 11. 1951 v Lučenci), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

Súťaž je viacstupňová, celoslovenskému kolu predchádzajú triedne, školské, okresné a regionálne kolá.

Hovorí sa, že víťazstvo nie je zadarmo, no a Maťka vďaka svojej usilovnosti, nadaniu a súťaživosti získala 1. miesto v okresnom kole súťaže Timravina studnička, odkiaľ zaslúžene postúpila do celoslovenského kola. Odborná porota zhodnotila Martinkou zarecitovaný text Drevené salónky od Blaženy Mikšíkovej ako veľmi dobrý výber, vyzdvihla výborný prednes a dramatizáciu. Naša spolužiačka si zo súťaže okrem vecnej odmeny priniesla aj diplom s čestným ocenením. Prajeme jej veľa ďalších víťazstiev nielen v recitačných súťažiach!

                                                                                      spolužiačky z 8. A triedy