Okresné kolo 69. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

– úspechy našich žiakov

OK HK sa uskutočnilo dňa 24. februára 2023 v priestoroch Kultúrneho domu v Poltári. Z našej ZŠ sa ho zúčastnili deviati víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách. Svojimi výkonmi potvrdili kvalitnú prípravu aj na tejto úrovni súťaže. Ocenenia získali siedmi zo spomínaných deviatich žiakov, z toho do regionálneho kola v Lučenci postupujú šiesti recitátori.

Z výsledkovej listiny okresného kola 2022/2023:

 I. kategória – poézia

1. miesto –  Liliana Bračoková – ZŠ s MŠ Kalinovo – postupuje

I. kategória – próza

3.miesto –    Viktória Lepórisová – ZŠ s MŠ Kalinovo

II. kategória: poézia

1. miesto –  Peter Illéš –  ZŠ s MŠ Kalinovo – postupuje

III. kategória: poézia

1. miesto –   Nina Malčeková – ZŠ s MŠ Kalinovo – postupuje

III. kategória: próza

1. miesto –  Daniel Grom – ZŠ s MŠ Kalinovo – postupuje

2. miesto –   Martina Babicová –  ZŠ s MŠ Kalinovo – postupuje

2.miesto – Dorota Urbašíková – ZŠ s MŠ Kalinovo – postupuje

Porota: predseda okresnej komisie Mgr.Arpád Szabó

Členovia  komisie:   Mgr. Milada Bolyošová