Anglická olympiáda – postup do celoslovenského kola

Po víťazstve v okresnom kole sa dňa 16.2.2023 uskutočnilo krajské kolo anglickej olympiády.

V kategórii 1B do krajského kola postúpil Martin Gucký (9.A). Martin úspešne prešiel písomnou a ústnou časťou a obsadil nádherné 1. miesto. Postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 28. a 29. marca.

Martinovi zo srdca gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole, kde bude bojovať medzi 8 najlepšími z celého Slovenska. 

Mgr. Kamila Šuľajová