Beseda so spisovateľom Gustávom Murínom

Vybrané žiačky 7.A, 7.B a 8.A triedy sa dňa 23. mája zúčastnili besedy so spisovateľom Gustávom Murínom, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Novohradskej knižnice v Lučenci.

Gustáv Murín je na Slovensku známy ako prírodovedec, biológ, spisovateľ, esejista, publicista, dramatik a scenárista. V roku 1984 získal titul doktora prírodných vied a v roku 1991 sa stal kandidátom vied. Publikoval mnoho článkov, takmer 290 jeho textov bolo preložených do 49 jazykov.

Spisovateľ pricestoval do Lučenca so zámerom predstaviť svoj projekt „Slováci a svet“. Vďaka nemu sme sa zoznámili s významnými osobnosťami – rodákmi zo Slovenska, ktorí svojou prácou aj objavmi pomohli zmeniť svet, čím zviditeľnili našu krajinu, naše malé Slovensko. Gustáv Murín je človek, ktorý mnoho cestuje, neustále spoznáva nové krajiny a ľudí. Jeho rozprávanie bolo inšpiratívne, sprostredkoval nám postrehy zo svojich ciest aj skúsenosti zo života. Zvolil inšpiratívny spôsob podávania informácií, neustále nadväzoval kontakt s poslucháčmi, a tak vznikali rôzne humorné situácie a o prekvapivé reakcie nebola núdza.

Besedu sme si  užili, odchádzali sme z nej so zvláštnym odhodlaním tiež sa v budúcnosti zaradiť medzi „najúspešnejších Slovákov a Slovenky vo svete.“

Beseda so spisovateľom 1
Beseda so spisovateľom 2
Beseda so spisovateľom 3

                                                                                         Žiačky 7. A triedy