PROJEKT „ Stolný tenis do škôl „

Na základe dlhodobého a aktívneho zapájania sa školy do stolnotenisového diania v školskom aj v klubovom športe  sme využili ponuku SSTZ SR  a naša škola sa zapojila do projektu „Stolný tenis do škôl „. Dňa 11.05.2022 sme prevzali z rúk zástupcov Stolnotenisového zväzu SR materiál  na zabezpečenie činnosti stolnotenisového športu.

Odovzdanie materiálu bolo spojené s ukážkami tréningu vrcholového stolného tenistu.  Žiaci školy videli zápasy súčasného majstra SR Alexandra Valúcha so svojim trénerom, tiež aj  s našim žiakom Matúšom Királym ( tiež reprezentantom SR ). Žiaci absolvovali pohybovú prípravu, mohli si zatrénovať s reprezentantmi SR. Naša telocvičňa dnes  ožila pohybovými aktivitami a propagáciou stolného tenisu.