Projekt Recyklohry

Milí rodičia , vážení spoluobčania

Od 1. 12. 2010 je naša škola zaregistrovaná v projekte Recyklohry. Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. Tento projekt je zameraný na zber elektroodpadu, použitých batérií, mobilných telefónov a tonerov. Už deviaty rok je tak naša škola zberným miestom pre tieto druhy elektroodpadu. Počas celého školského roka môžu deti, rodičia ale aj ostatní občania našej obce priniesť pokazené alebo staré elektrospotrebiče do našej školy. O odvoz a spracovanie takéhoto odpadu sa stará firma Asekol, ktorá je spolutvorcom tohto enviromentálneho projektu. Za 9 rokov pôsobenia v tomto projekte sme vyzbierali a odovzdali na recykláciu 1 468 kg elektrozariadení , 80 kg batérií a 32 kg tonerov. Okrem toho sa pravidelne zapájame aj do riešenia rôznych enviromentálnych úloh, ktoré počas školského roka vyhlasuje organizátor projektu. Za vyzbieraný elektroodpad a splnenie úloh získava naša škola body, ktoré potom môže vymeniť za rôzne produkty z katalógu odmien. Vďaka týmto bodom môžeme oceniť našich úspešných žiakov na konci školského roka nielen diplomami, ale aj vecnými cenami. http://www.recyklohry.sk/sk/

MILÍ RODIČIA A OBČANIA NAŠEJ OBCE AK MÁTE DOMA NEPOTREBNÝ ELEKTROODPAD, PRINESTE HO DO NAŠEJ ŠKOLY! Pomôžete tak sebe, našej škole ale najmä nášmu ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU!

maskot projektu – ASÍK

Čo môžete v rámci zberu elektroodpadu v projekte Recyklohry odovzdať? 

Prinášame Vám prehľad elektrozariadení, bodov  a podmienok, za ktorých Vám elektroodpad zo školy odvezieme:

 • Malé zariadenia (katalógové číslo 200136)
odvoz elektrozariadení  v akomkoľvek veľkom množstve   zariadenia uložené v červenej zbernej nádobe, ak škola nádobu nemá, drobné elektrozariadenia môže odovzdať aj v krabiciach alebo vreciach   3 body za kilogram  
 • Vysávače
  • Čističe kobercov
  • Šijacie stroje
  • Svietidlá
  • Mikrovlnné rúry
  • Ventilačné zariadenia
  • Žehličky
  • Hriankovače
  • Elektrické nože
  • Elektrické varné kanvice
  • Hodiny a hodinky
  • Elektrické holiace strojčeky
  • Váhy
  • Spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo
 • Kalkulačky
  • Rádiové súpravy
  • Videokamery
  • Videorekordéry
  • Hi-Fi súpravy
  • Hudobné nástroje
  • Zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu
  • Elektrické a elektronické hračky
  • Zariadenia na športové účely
  • Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
  • Dymové hlásiče
  • Tepelné regulátory
  • Termostaty
  • Malé elektrické a elektronické nástroje
  • Malé zdravotnícke pomôcky
  • Malé prístroje na monitorovanie a kontrolu
  • Malé zariadenia, ktoré automaticky vydávajú výrobky
  • Malé zariadenia s integrovanými fotovoltickými panelmi
  • Iné
 • Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm) (katalógové číslo 200136)  
odvoz elektrozariadení v akomkoľvek veľkom množstve   3 body za kilogram   mobilné telefóny sa odovzdávajú osobitne v rámci zberu mobilov, ktorý sa vyhlasuje raz za školský rok a bodová sadzba je 10 bodov za 1 ks 
 • Mobilné telefóny
  • Zariadenia GPS
  • Vreckové kalkulačky
  • Smerovače
  • Osobné počítače
  • Tlačiarne
  • Telefóny
 • Iné