Literárno-dejepisná exkurzia

Takmer každý žiak má radosť, keď sa mu naskytne možnosť zameniť školskú lavicu za kreslo v hľadisku divadla. My sme sa potešili o to viac, že išlo o Divadla J. Gregora Tajovského vo Zvolene, a tak sme si vyskúšali učenie sledovaním výkonov hercov na divadelných doskách. Išlo o predstavenie „Na konci“, prostredníctvom ktorého sme sa dozvedeli dôležité fakty o živote spisovateľa J. Gregora Tajovského. Bol to prozaik, dramatik, učiteľ, politik, iniciátor vzdelávania mládeže, šíriteľ materinskej reči a literatúry, …  Inscenácia približuje osobnosť JGT, jeho spomienky na starého otca, dôležité dejinné udalosti  súvisiace so vznikom samostatnej Československej republiky, postavy z divadelných hier a poviedok.

Po príjemnom umeleckom zážitku viedla naša cesta do Banskej Bystrice, aby sme tam absolvovali prehliadku expozície v Pamätníku SNP,  Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939 – 1945. Múzeum poskytuje nové možnosti prezentácie expozície prostredníctvom výpočtovej techniky, elektroniky a v neposlednom rade aj lektora, z ktorého výkladu bola zrejmá dokonalá znalosť histórie I., II. svetovej vojny a SNP, jeho vysoká ľudskosť a tiež  schopnosť zaujímavo, ba až citlivo sprostredkovať poznatky primeranou formou trinásť až pätnásťročným žiakom ZŠ.

Opäť hodnotíme na výbornú, dúfame, že pani učiteľka ohodnotí rovnakou známkou aj naše vedomosti, ktoré sme získali prostredníctvom tejto prehliadky.

Ďakujeme pani učiteľkám za zorganizovanie exkurzie!

                                                                                               Žiaci 7., 8. a 9. A triedy