GEG exkurzia

Vo štvrtok 24. októbra 2019 sa žiaci 4. a 5. ročníka zúčastnili exkurzia v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom pod vedením p. uč. Gálika a p. uč. Tomišovej.

Exkurzia pozostávala z audiovizuálneho programu vo Hviezdnej sále – planetáriu, ktorá je momentálne najmodernejšia na Slovensku.

Vo filme sme sa dozvedeli o Slnku a jeho význame pre život na Zemi, vysvetlili si vznik rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete a v zime. Nechýbala ani prehliadka planét slnečnej sústavy, ich mesiacov a nové rozdelenie telies v nej.

Po premietaní videofilmu nasledovala prednáška odborného pracovníka s ukážkami na kupole. Ukázala nám hviezdy, najznámejšie súhvezdia a ich názvy pochádzajúce z gréckej mytológie. Najvzrušujúcejšie chvíle sme zažili, keď sme sa dostali do obežnej dráhy prstencov Saturna.

Druhá časť nášho programu prebiehala asi 45 minútovým pobytom v UFO sále. Tu lektor žiakom interaktívnym spôsobom na trojrozmerných modeloch a prostredníctvom videoprojekcie vysvetlil detaily programu z planetária s dôrazom na vznik, vývoj a rozdelenie telies v slnečnej sústave, striedania dňa a noci, fázy mesiaca, kométy a iné.

Naši žiaci si vyslúžili veľkú pochvalu za pozornosť a vedomosti, ktorými sa preukázali. Exkurzia sa vydarila a spestrili sme si ju aj krátkou návštevou nákupného centra Európa vo Zvolene.