Finančná gramotnosť

Do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze sa v školskom roku 2018/2019 zapojili žiaci 9. ročníka. Hlavným cieľom vzdelávacieho programu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.  Žiaci získali informácie a najnovšie poznatky z oblasti finančnej gramotnosti, kompetencie a zručnosti,  ako zužitkovať tieto informácie v praxi aj v osobnom živote. Program je vytvorený neziskovou vzdelávacou organizáciou JA Slovensko.

Vzdelávanie sme zavŕšili skupinovým projektom „Založ si banku“. Každá skupina si mala vytvoriť vlastné  portfólio ponúkaných produktov, vytvoriť prezentáciu, reklamné materiály a na poslednej hodine odprezentovať svoju banku.  Práca žiakov zaujala a bola pre ostatných spolužiakov aj veľmi poučná.