Finančná gramotnosť

Do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze sa v školskom roku 2018/2019 zapojili žiaci 9. ročníka. Hlavným cieľom vzdelávacieho programu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.  Žiaci získali informácie a najnovšie poznatky z oblasti finančnej gramotnosti, kompetencie a zručnosti,  ako pokračovanie …