Slávnostné ukončenie školského roka

Počasie nám prialo, slniečko svietilo a radosť v očiach detí bola neprehliadnuteľná. Slávnostné ukončenie školského roka sme začali štátnou hymnou. P. riaditeľ sa slávnostne prihovoril všetkým žiakom i pedagógom, ktorým poďakoval za ich obetavú prácu. Mnohí žiaci boli ocenení za výborný prospech, vzorné správanie, úspechy vo vedomostných, umeleckých, športových súťažiach a bola vyhodnotená aj celoškolská súťaž Žiacke portfólio.  Rozlúčili sa s nami i žiaci deviateho ročníka, za ktorých sa prihovorila Stela Paučová. Všetkým žiakom, ale aj učiteľom poprial p. riaditeľ príjemné prežitie celých prázdnin a načerpanie nových síl do budúceho školského roka. Na dva mesiace sa zavrie školská brána, ktorá sa znova otvorí v pondelok 02.09.2019.