FULLOVA RUŽA 2018

Naša škola sa zapojila do jednej z častí projektu  FULLOVA RUŽA 2018. 15. ročník Celoslovenského teleprojektu v počítačovej grafike pre materské školy, základné školy, stredné školy a osemročné gymnáziá z celého Slovenska vyhlásila Základná škola Ľudovíta Fullu na Maurerovej ul. 21 v Košiciach.

Začiatok 15. ročníka: 01.02.2018    Uzávierka súťaže: 31.03.2018 

Téma: Keď prehovorí starý album (skupinový portrét)

Žiaci od tretieho – do siedmeho ročníka našej školy zhotovovali svoje výtvarné práce na počítači a posielali elektronickou poštou.  

V kategórii B (I.stupeň ZŠ) udelila odborná porota žiakom z našej školy tieto ocenenia:

 STRIEBORNÚ RUŽU Timejke Zaťkovej (4.A) za prácu: „Keď bola maminka malá“

ČESTNÉ UZNANIE Maťkovi Guckému (4.A) za prácu „Hudobníci“ a Sofinke Poctavekovej (4.A) za prácu „Svadobná“.

V kategórii C (II.stupeň ZŠ) získal od odbornej poroty BRONZOVÚ RUŽU Lukáš Bednár (7.A) za prácu: „Nekonečná láska“.

Celkové výsledky si pozrite TU

Poďakovanie posielame všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže a oceneným gratulujeme!