Medzinárodný deň detí 2018

1. júna 2018 sme oslávili MDD v našej škole netradične. Animačný program pre žiakov našej školy zrealizovali animátori zo spoločnosti STAGEMAN. Priniesli so sebou dobrú náladu, zaujímavé súťaže, tanec a maskota.

Všetkým deťom želáme krásny Medzinárodný deň detí a tešíme sa sa na ďalšie radostné chvíle strávené s nimi:-).